OPTOSHINE 封面.jpg

從事本業一直以來 .我就是充滿自信萬千的傢伙 .

     自信理由在哪裡?或許 就是對於每件案件開頭的對談掌握 .圖面的表現法 .直至作品呈現的堅持吧!

                                  .所以 可以立足到現在

文章標籤

太工創作設計 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()